Cennik

Cena naszych usług kalkulowana jest każdorazowo indywidualnie w oparciu o nakład pracy niezbędny do ich wykonania z uwzględnieniem wysokiej jakości usług oraz konkurencyjności ceny.

Na ceny usług finansowo-księgowych ma wpływ wiele czynników, m.in.:

  • Forma prawna
  • Rodzaj prowadzonej księgowości
  • Branża i rodzaje przeprowadzanych transakcji
  • Ilość i rodzaj dokumentów
  • Wymagana sprawozdawczość
  • Ilość pracowników
  • Usługi dodatkowe wykonywane na zlecenie klienta