Oferta Biura Profit

Kompleksową obsługa podmiotów gospodarczych wszystkich branż w zakresie księgowości, kadr i płac, rozliczeń podatkowych oraz sprawozdawczości ZUS, GUS. Pełna reprezentacja przed organami skarbowymi, urzędami jednostek terytorialnych oraz ZUS. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, dokonywaniu wpisów do odpowiednich rejestrów i ewidencji. Zgłoszenia ZUS, US, GUS.Dla większych firm oferujemy organizację działu księgowości u Klienta. Nadzorujemy funkcjonowanie tego działu, pełniąc funkcję Głównej Księgowej (outsourcing usług księgowych).

Prosimy wybrać zakres usług

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o ewidencję czasu pracy
 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie comiesięcznej informacji płacowej dla pracowników,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA.
 • wyliczenie wysokości miesięcznych składek ZUS,
 • sporządzenie określonych przepisami prawa deklaracji ZUS,
 • przesyłanie elektroniczne dokumentacji rozliczeniowej do ZUS,
 • rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS.
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja akt osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie wszystkich ewidencji urlopów
 • prowadzenie dokumentacji zwolnień od pracy,
 • prowadzenie oraz aktualizacja rejestru badań lekarskich oraz szkoleń z bhp,
 • przygotowywanie regulaminów wewnętrznych wymaganych przepisami prawa, tj. regulaminu
 • pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, systemy motywacyjne, siatka wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.
 • Sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych.
 • ewidencje przychodów,
 • ewidencje podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • rozliczenie właścicieli, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencje podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia właścicieli,
 • rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o ewidencję czasu pracy
 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie comiesięcznej informacji płacowej dla pracowników,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA.
 • wyliczenie wysokości miesięcznych składek ZUS,
 • sporządzenie określonych przepisami prawa deklaracji ZUS,
 • przesyłanie elektroniczne dokumentacji rozliczeniowej do ZUS,
 • rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS.
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie oraz bieżąca obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie wszystkich ewidencji urlopów
 • prowadzenie dokumentacji zwolnień od pracy,
 • prowadzenie oraz aktualizacja rejestru badań lekarskich oraz szkoleń z bhp,
 • przygotowywanie regulaminów wewnętrznych wymaganych przepisami prawa, tj. regulaminu
 • pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, systemy motywacyjne, siatka wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.
 • sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych.
 • aktualizacja akt osobowych pracowników,
 • Na życzenie klienta przygotowywanie wszelakich dodatkowych raportów, zestawień i analiz finansowych
 • pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych