Strona Główna

TWOJE FINANSE

W DOBRYCH RĘKACH

BIURO RACHUNKOWE PROFIT

Czym się zajmujemy?

Kompleksową obsługa podmiotów gospodarczych wszystkich branż w zakresie księgowości, kadr i płac, rozliczeń podatkowych oraz sprawozdawczości ZUS, GUS. Pełna reprezentacja przed organami skarbowymi, urzędami jednostek terytorialnych oraz ZUS. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, dokonywaniu wpisów do odpowiednich rejestrów i ewidencji. Zgłoszenia ZUS, US, GUS. Dla większych firm oferujemy organizację działu księgowości u Klienta. Nadzorujemy funkcjonowanie tego działu, pełniąc funkcję Głównej Księgowej (outsourcing usług księgowych).


Zakres naszej działalności

dokumenty

Pełna księgowość (Księgi Handlowe)

 • zakładanie i prowadzenie ksiąg handlowych
 • przygotowanie planu kont w oparciu o indywidualne potrzeby klienta
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • miesięczne rozliczenia podatkowe
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

Ryczałt od przychodów  ewidencjonowanych

 • ewidencje przychodów,
 • ewidencje podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • rozliczenie właścicieli, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Księga przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencje podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia właścicieli,
 • rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Kadry, płace i ZUS

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o ewidencję czasu pracy
 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych
 • przygotowanie comiesięcznej informacji płacowej dla pracowników,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA.
 • wyliczenie wysokości miesięcznych składek ZUS,
komputer na biurku

Inne

 • na życzenie klienta przygotowywanie wszelakich dodatkowych raportów, zestawień i analiz finansowych
 • pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych
Dlaczego my?

Charakteryzuje nas

360*
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
bezpieczeństwo
DOŚWIADCZENIE I BEZPIECZEŃSTWO
dialog
POMOC I PARTNERSTWO
clound
NOWOCZESNE OPROGRAMOWANIE

IDEA
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

paczka
PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW

Wycena

Cena naszych usług kalkulowana jest każdorazowo indywidualnie w oparciu o nakład pracy niezbędny do ich wykonania z uwzględnieniem wysokiej jakości usług oraz konkurencyjności ceny.

Na ceny usług finansowo-księgowych ma wpływ wiele czynników, m.in.:

 • Forma prawna
 • Rodzaj prowadzonej księgowości
 • Branża i rodzaje przeprowadzanych transakcji
 • Ilość i rodzaj dokumentów
 • Wymagana sprawozdawczość
 • Ilość pracowników
 • Usługi dodatkowe wykonywane na zlecenie klienta

Świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów

logo
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!